Apache Maven Kurulumu (Windows 7)

Yaklaşık okunma süresi: < 1 dk

Windows 7 için kurulum yapmak için öncelikle http://maven.apache.org/download.cgi sayfasından apache-maven-x.x.x-bin.zip dosyasını indirip, C dizini altına apache-maven-x.x.xisimli klasör içine dosyaları kopyalarız. Daha sonra Control Panel > All Control Panel Items > System > Advanced system settings > Environment Variables penceresini açar, JAVA_HOMEdeğişkeni oluşturup, değerini C:\Program Files\Java\jdkx.x.x olarak belirleriz. Daha sonra MAVEN_HOME değişkeni oluşturup, değerini C:\apache-maven-x.x.x olarak belirleriz. Son olarak da Path değişkenini düzenleyip, sonuna C:\apache-maven-x.x.x\bin değerini ekleriz.

Apache Maven’in çalışıp çalışmadığını test etmek için komut satırında mvn -version komutunu çalıştırırız.

Etiketler:
Bu başlık faydalı oldu mu?
Beğenmedim 0
Görüntüleme: 3