SSH Üzerinden Veritabanı Tablosuna CSV Dosyasındaki Verileri Aktarmak

UPDATE Sorgusu İçinde SELECT Kullanmak

Bir Tablodan Seçilen Verileri Başka Bir Tabloya Kaydetme

Bir Tablodan Başka Bir Tabloya Veri Kaydetmek

Tekrar Eden Kayıtlardan En Sonuncuları Dışındakileri Almak

Tekrar Eden Kayıtlardan En Sonuncusunu Almak

Tekrar Eden Kayıtları Gösterme

İki Tarih Arasındaki Saatlik Kayıt Sayısını Bulmak

Türkiye Telefon Kodu Listesi ve Kullanımı

Geçmiş Tarih Sorguları